Kardani EDS

Također, ovlašteni smo servis European Driveshaft Services kardanskih vratila i dijelova.